Pomorski fakultet Kotor

Dekan Pomorskog fakulteta Kotor u posjeti javnom preduzeću „Luka Kotor“ AD
Dekan Pomorskog fakulteta Kotor u posjeti javnom preduzeću „Luka Kotor“ AD

Na poziv predstavnika “Luke Kotor” AD, dekan Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Špiro Ivošević, sastao se sa predstavnicima menadžmenta ovog javnog preduzeća, izvršnim direktorom gospodinom Markom Radulovićem, i njegovom zamjenicom, gospođom Tenom Božović.

Povod sastanka koji je održan danas, 30. jula 2020.godine, je dugogodišnja saradnja dvije institucije, kao i preciziranje njenih budućih okvira i mogućnosti. Poseban fokus sastanka bile su buduće zajedničke aktivnosti, kao odgovor na savremena i izazovna dešavanja u vezi sa pomorskom industrijom i funkcionisanjem pomorskog saobraćaja u našem Zalivu. U tom smislu, obije strane iznijele su i konkretne predloge koji bi mogli sačinjavati novi ugovor o saradnji, a čije potpisivanje bi se moglo očekivati već narednog mjeseca. 

Dekan Ivošević iskazao je zahvalnost zbog ove inicijative i dugogodišnje saradnje, pomenuvši, između ostalog, i nedavnu proslavu 60 godina Fakulteta i svečanu akademiju, čiji je pokrovitelj upravo bila „Luka Kotor“ AD. Posebno zadovoljstvo iskazao je zbog spremnosti i kreativnih ideja za buduću saradnju, koje će biti od koristi široj lokalnoj zajednici, a pri tom i promovisati aktivnosti i potencijale obije strane na najbolji način.

Broj posjeta : 597