Pomorski fakultet Kotor, 06.08.2020

Vrhunac projektnih uspjeha za Pomorski fakultet KotorNedavno završenom selekcijom projekata za 2020. godinu, u okviru programa Erasmus + Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Univerzitet Crne Gore postigao je veliki uspjeh dobivši sedam odobrenih projekata, od kojih je jedan koordinatorski i šest partnerskih. Ono što je posebno interesantno, a za nas od posebnog značaja, i na naše veliko zadovoljstvo, je da je Pomorski fakultet Kotor u okviru Univerziteta učesnik u čak dva od sedam dobijenih projekata, među kojima je i jedini projekat sa koordinatorskom ulogom.

Naime, Univerzitet Crne Gore, odnosno Pomorski fakultet Kotoru saradnji sa Institutom za biologiju mora, biće koordinator regionalnog projekta pod nazivom „Razvoj zajedničkog regionalnog programa master studija iz oblasti zaštite i upravljanja morskom sredinom“ (eng. “Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management”). U projekat su kao nacionalni partneri uključeni Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore i NVO Eko Centar Delfin iz Kotora, kao i partnerski univerziteti iz zemalja Evropske unije, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Kadizu i Univerzitet Azurna obala iz Nice. Ukupan budžet projekta iznosi 845.188 eura.

Zajedno sa Ekonomskim fakultetom kao partnerskom organizacijom, Pomorski fakultet Kotor učestvovaće i u regionalnom projektu posvećenom jačanju kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju (eng. “Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education”), čiji ukupni budžet iznosi 616.518 eura.

Pored uspjeha u projektima ERASMUS +, Fakultet je imao uspjeha kao partner i u okviru programa ADRION. Naime, na Odboru za nadgledanje Jadransko-jonskog transnacionalnog programa (ADRION), ovih dana usvojen je i predloženi EUREKA projekat iz oblasti „Povezani region“, čija je tematska oblast Pomorski saobraćaj. Nosilac projekta je Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, dok će Univerzitet Crne Gore/Pomorski fakultet Kotor, biti partnerska institucija zadužena za radni paket u vezi sa komunikativnim i promotivnim projektnim aktivnostima. Naredni period biće posvećen inicijalnim komunikacijama i korekcijama  budžeta i planiranih aktivnosti, uzimajući u obzir trenutnu situaciju izazvanu trajanjem pandemije koronavirusa u zemljama Jadransko-jonskog regiona.

Nakon niza uspješnih projekata, od kojih su neki još u toku(BLUEWBC, WRECKS4ALL, PORTS, PORTS 4.0, ISACC, EUREKA PROCHA-SMA), na Pomorskom fakultetu Kotor uskoro kreću i konkretne aktivnosti na realizaciji pomenutih projekata. Pored novoodobrenih programa, projektni tim Fakulteta nastavlja sa redovnim nastavnim i naučnim aktivnostima i realizacijom svih aktuelnih projekata, kao i sa praćenjem aktuelnih tokova za sve eventualne buduće ideje i predloge.

Uz pomoć aktuelnih i upravo odobrenih projekata, Pomorski fakultet Kotor spreman je da na najefikasniji i najefektivniji način odgovori na sve zacrtane pravce u okviru svoje petogodišnje Strategije razvoja (2019-2024.), a koji se odnose na naučni i institucionalni razvoj Fakulteta uz regionalnu i širu međunarodnu saradnju, na dobrobit njegovih korisnika, ali i šire društvene zajednice.

 

DEKANAT FAKULTETA

 

Dokumenti

Broj posjeta : 559