Pomorski fakultet Kotor, 28.08.2020

Potpisan ugovor o saradnji sa Lukom KotorX

Pomorski fakultet Kotor i “Luka Kotor” AD obnovili su saradnju potpisanim ugovorom, 18. avgusta 2020. godine. Ugovor se odnosi na poslovno - tehničku saradnju u domenu praćenja i analize emisije štetnih čestica sa kruzera u kotorskom zalivu. Pored praćenja zagađenja Ugovorom je predviđeno praćenje buke i njenog uticaja na lokalnu zajednicu.

Na zajedničkim konferencijama i okruglim stolovima uz obostrani angažman kreiraće se predlozi i rješenja mogućih problema i razvijati inovacije u procesu zaštite lokaliteta. Društvena odgovoronost i kooperativnost su glavni ciljevi saradnje.

Ugovorene strane formiraće timove koji će imati svrhu realizacije navedenih oblika saradnje i aktivno učestvovati u zajedničkim akcijama i programima projekta.

Broj posjeta : 413