Pomorski fakultet Kotor, 14.09.2020

Danas prijave na konkurs Univerziteta Crne Gore u IV upisnom rokuX

Prijave na konkurs Univerziteta Crne Gore za četvrti upisni rok studenata na prvu godinu osnovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta, podnose se danas, elektronskim putem, do 16.00 sati, a mjesta ima za 288 brucoša.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Univerziteta.

Kandidati treba da dostave:  popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore; originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diploma; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom; diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji su istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica 15. i 16. septembra.

Više detalja je dato u tekstu konkursa:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/85755-konkurs-za-upis-studenata-u-i-godinu-osnovnih-studija-univerziteta-crne-gore-za-studijsku-2020-21-godinu-iv-upisni-rok

Broj posjeta : 195