Pomorski fakultet Kotor, 07.10.2020

Konačne rang liste za jednogodišnje magistarske studijeX

Obaviještavaju se studenti koji su stekli uslov za upis na jednogodišnje magistarske studije da će se upis izvršiti 8. i 9. oktobra 2020. godine od 9 do 12h u prostorijama studentske službe. 

 

Studenti su dužni da prilikom upisa prilože: 

  • indeks
  • dvije fotografije
  • dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac)
  • dokaz o uplati školarine 
  • kopiju lične karte

 

Uplatu na žiro račun Pomorskog fakulteta Kotor 510-227-38 na ime školarine je moguće  platiti u cjelosti u iznosu od 750€  po semesteru ili u dvije rate prilikom čega se prva rata mora uplatiti prilikom upisa studijske godine, a druga do 20. novembar. Prvu ratu za ljetnji semester je potrebno platiti do 10. februara,  a drugu do  10. aprila.

 

PREPORUKA STUDENTSKE ORGANIZACIJE POMORSKOG FAKULTETA KOTOR:

1. Na ime studentskog samodoprinosa, kandidati  mogu da uplate iznos od 6,00 € na račun studentske organizacije broj 510-89423-73

2. Kandidati takođe mogu samoinicijativno, ako žele, platiti i životno osiguranje.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 180