Pomorski fakultet Kotor, 07.10.2020

Konačne rang liste za nove master studijeX

Obaviještavaju se studenti koji su stekli uslov za upis na master studije da će se upis vršiti 8. i 9. oktobra  2020. godine od 9 do 15h u prostorijama studentske službe. 

Studenti su dužni da prilikom upisa prilože: 

  • indeks
  • dvije fotografije
  • dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac)
  • kopiju lične karte

 

PREPORUKA STUDENTSKE ORGANIZACIJE POMORSKOG FAKULTETA KOTOR:

1. Na ime studentskog samodoprinosa, kandidati  mogu da uplate iznos od 6,00 € na račun studentske organizacije broj 510-89423-73

2. Kandidati takođe mogu samoinicijativno, ako žele, platiti i životno osiguranje.

Dokumenti

Broj posjeta : 306