Pomorski fakultet Kotor, 21.12.2020

Gostovanje Josipa Franovića, još jednog diplomiranog studenta Pomorskog fakulteta Kotor, a danas već svjetski priznatog stručnjakaX

Jedan od aktuelnih ciljeva i aktivnosti Pomorskog fakulteta Kotor poslednjih godina je i intenziviranje saradnje sa članovima alumni baze, odnosno diplomiranim studentima Fakulteta i pomorcima koji su u okviru Fakulteta završili svoje oficirske i druge obuke. Uspješni pomorci sa diplomom Pomorskog fakulteta najbolje su priznanje, ali i najvredniia povratna informacija u smislu uspješnosti organizovane nastave, kako teorijske tako i praktične, sugestija za dalja poboljšanja i ideje u smislu daljeg osavremenjavanja i usavršavanja nastavnog procesa za ovu zahtjevnu profesiju koja je u konstantnom razvitku. U tom smislu, osim predstavljanja raznih institucija, kompanija i agencija iz oblasti “plave” privrede, sve više bivših studenata Fakulteta, a danas već svjetski priznatih i dokazanih stručnjaka, gostuje na predavanjima iz određenih stručnih predmetima i dijele svoja iskustva iz prakse sa studentima.Image

 

Tako su u petak, 18. decembra 2020. godine, studenti treće godine akademskog studijskog programa Brodomašinstvo, u okviru predmeta Menadžment održavanja broda, imali priliku da se upoznaju sa nekim od najnovijih sistema na kruzerima, koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva tzv. MARPOL konvencije (preciznije njenog njenog Aneksa V iz 2013. godine), koja ima za cilj sprečavanje zagađenja otpadom s brodova. Najnovije sisteme tretiranja otpadne hrane sa kruzer brodova, studentima je ovom prilikom prezentirao Josip Franović, upravitelj mašine. Usled poznate aktuelne situacije i ograničenja nametnutih pandemijom COVID-19, gostujuće predavanje održano je putem Zoom aplikacije.

 

Josip Franović je 2004.godine završio dvogodišnje studije na tadašnjem Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i započeo svoju karijeru na teretnim brodovima (tankerima) japanske kompanije Mitsui OSK Lines. Godine 2009. stekao je i diplomu Bachelor na istom Fakultetu i otpočeo novi dio svoje karijere u okviru kruzing industrije. Od tada, pa do danas, Josip je na luksuznim brodovima najveće korporacije kruzing industrije Carnival angažovan na raznim pozicijama mašinskog odjeljenja i brodskih hotelskih službi, u okviru kojih je stekao i najviše zvanje i ovlašćenje za obavljanje poslova upravitelja mašine.

 

U nizu brojnih i raznovrsnih angažovanja na ovim zahtjevnim plovećim hotelima, vrijedno radeći i napredujući u znanju i u struci, Josip se ove godine našao pred novim velikim izazovom, ali i ukazanim povjerenjem ove moćne kompanije. Naime, u svrhu zadovoljavanja najnovijih standarda za zaštitu životne sredine i što efikasnijeg tretiranja otpadne hrane, koje na ovim vrstama brodova ima 2-4 tone dnevno, nedavno je američka kompanija Power Knot konstruisala najnoviji uređaj za kompostiranje otpadne hrane (eng. Liquified Food Composter, skr. LFC). Zahvaljujući preporukama stečenim dotadašnjim radom i zalaganjem, zadatak ugradnje ovih savremenih uređaja na brodove za kružnu plovidbu grupacije Carnival, pripala je upravo Josipu.

 

Međutim, kako nam objašnjava Josip, zadatak se pokazao mnogo zahtjevnijim od proste instalacije. U cilju prilagođavanja uređaja različitim postojećim sistemima za transport otpadne hrane na različitim brodovima, Josip je, u saradnji sa kolegama i drugim stručnjacima iz ove oblasti, a u cilju poštovanja i svih propisanih pravila za ugradnju pomenutih uređaja, morao da se bavi i inventivnim dijelom posla. Tako su morali da dorađuju i izrađuju i dodatne komponente i tankove, kako bi uređaj mogao da se poveže na već postojeće vakumske ili pumpne sisteme za otpadnu hranu na brodovima.

 

Prikazujući detaljno sam LFC uređaj i objašnjavajući studentima i prisutnim profesorima princip njegovog rada, Josip je s nama podijeliio i brojne fotografije koje je u toku samog procesa pravio, od modeliranja i izrade dodatnog tanka, do ugradnje i spajanja pojedinih djelova, cjevovoda i pumpi, kao i svim izazovima s kojima se tom prilikom sreo i koje je morao da riješi da bi se sam sistem doveo do funkcionalnosti. Svojim interesantnim predavanjem, koje je zapravo bilo lično iskustvo u primjeru interesante studije slučaja iz prakse, Josip je studente iscrpno upoznao sa jednim od najsavremenijih sistema za preradu otpadne hrane, istovremeno im predstavljajući sve rigoroznije standarde koji se nameću savremenoj pomorskoj industriji, prije svega u smislu zaštite životne sredine i sprečavanja zagađenja s mora.

 

Osim svog bogatog i interesantnog iskustva, Josip je sa svojim budućim kolegama podijelio i najbitnije zahtjeve koji se pred njih postavljaju iz vizure nekoga ko je uspješno prešao put od studentskih klupa do najviših zvanja i priznanja u svojoj struci. Govorio im je o značaju vrijednog učenja i rada, posebno poznavanja engleskog jezika kao jezika pomorske struke u cijelom svijetu, kao i posjedovanja dodatnih menadžerskih sposobnosti, sposobnosti rješavanja problema, timskog rada, iskrenosti i kolegijalnosti. Osim stručnog znanja, najsavremenijih informacija i savjeta, Josip je sa prisutnima na predavanju podijelio i neskrivenu ljubav za svoj posao i zadovoljstvo s kojim ga obavlja, a u okviru kojega napreduje i kao profesionalac i u okviru kojega se morate izgrađivati i kao ličnost. U Josipovom slučaju vidno je zadovoljsto i ispunjenost ne samo zbog ličnog uspjeha i stečenih zvanja, već i konkretnog doprinosa u vraćanju duga moru, u očuvanju plavih bogatstava naše planete u kojima svi uživamo na tako mnogo načina i za koja je, neposredno ili posredno, neraskidivo vezana i naša egzistencija.

 

 

Broj posjeta : 340