Pomorski fakultet Kotor

Otpornost materijala i Tehnička mehanika, termin ispita za studente ponovce
Termin za polaganje ispita iz predmeta Otpornost materijala i Tehnička mehanika za studente ponovce je 13.01.2020. g. sa početkom u 11:00h u salama B1 i M2.

Broj posjeta : 92