Pomorski fakultet Kotor

Dodatni ispitni COVID rok
Obaviještavaju se studenti da će se dodatni ispit rok za studente koji zbog Covid virusa nisu bili u mogućnosti da izađu na završni ispit realizovati u prvoj nedjelji marta 2021. godine, a  prema odluci Rektorata datoj u prilogu. Potrebno je da se pozitivan rezultat testa ili rješenje o samoizolaciji pošalju prodekanu za nastavu na pfkprodekan@ucg.ac.me.

Dokumenti

Broj posjeta : 586