Pomorski fakultet Kotor

Ocjene iz januarsko - februarskog roka
Obaviještavaju se studenti svih nivoa studija da se ocjene iz januarsko- februarskog roka nalaze na DL platformi u okviru predmeta, te da iste pogledaju i eventualne primjedbe dostave predmetnim nastavnicima ili prodekanu za nastavu na mail  pfkprodekan@ucg.ac.me 

Broj posjeta : 309