Pomorski fakultet Kotor

Raspored ispita u dodatnom COVID roku
Obaviještavaju se studenti koji su se prijavili za dodatni rok prodekanu za nastavu da će se martovski "kovid" rok realizovati od 1. do 5. marta 2021. godine u prostorijama Pomorskog fakulteta Kotor. 

Dokumenti

Broj posjeta : 494