Pomorski fakultet Kotor

Tehnička dijagnostika - studenti ponovci
Studenti studijskog programa Brodomašinstvo koji treba da polažu predmet Tehnička dijagnostika ,potrebno je da se jave na mail vukicevic.miroslav@gmail.com

Broj posjeta : 76