Pomorski fakultet Kotor

Ponovci - Polaganje ispita kod prof. dr Jelene Nikčević
Obaviještavaju se studenti ponovci da će se ispiti iz predmeta Transportno ugovorno pravo (specijalističke i magistarske studije) kod prof. dr Jelene Nikčević polagati u petak, 18.06.2021. godine sa početkom u 10h.

Broj posjeta : 86