Pomorski fakultet Kotor

ODLUKA o formiranju Komisije za upis na osnovne studije na Pomorskom fakultetu Kotor za studijsku 2021/2022. godinu
U prilogu se nalazi odluka o formiranju Komisije  za upis na osnovne studije na Pomorskom fakultetu Kotor za studijsku 2021./2022. godinu.

Dokumenti

Broj posjeta : 68