Pomorski fakultet Kotor

Ocjene iz ljetnjeg semestra studijske 2020/21. godine
Mole se studenti da provjere ocjene sa popravnih i završnih ispita koje se nalaze u okviru predmeta, te da eventualne primjedbe dostave predmetnom nastavniku ili prodekanu za nastavu. 

Broj posjeta : 163