Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje o upisu u II godinu master studija
Obaviještavaju se kandidati koji su završili akademske studije na Pomorskom fakultetu Kotor i realizovali 240 ECTS da se mogu upisati u drugu godinu master studija na odgovarajućem studijskom programu u skladu sa čl. 119b stav 3 Zakona o visokom obrazovanju.

Prijava se vrši  11. i 12 . oktobra 2021. godine, od 10 do 13 h, u studentskoj službi. Prilikom upisa treba dostaviti prijavu (dobija se u studentskoj službi), kopiju diplome o završenim studijama, uvjerenje o položenim ispitima i kopiju lične karte.


Pomorski fakultet Kotor

Broj posjeta : 277

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.