Pomorski fakultet Kotor

Master rad/ Mirjana Beko/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor daje slijedeće

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

  1. Mirjana Beko, magistrant master studija na studijskom programu  Pomorske nauke  javno  će braniti  master rad »Istraživanje ponašanja  legura na  na bazi NiTi u različitom  morskom okruženju“ dana 28.12.2021. godine (utorak), sa početkom u 12,00 časova.

 

  1. Javna odbrana će se održati u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

 

  1. Kandidat će svoj master rad braniti pred komisijom za odbranu koja je određena odlukom Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor broj 01-1300 od 28.05. 2021. godine u sastavu:

 

- Prof.dr Tatijana Dlabač, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,

- Prof.dr Jelena Šćepanović, Metalurško tehnološki fakultet UCG, član,

- Prof.dr Špiro Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

 

 

                                                             POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                                         MASTER STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                       

 

 

Broj posjeta : 119

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.