Doktorska disertacija/ mr Ana Radulović/ Pomorski fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

POMORSKI FAKULTET KOTOR

 

OBAVJEŠTAVA

 

Da se doktorska disertacija pod nazivom „ Humanocentričan model jedinstvenog prozora u pomorstvu za potrebe luke u razvoju“ kandidata mr Ane Radulović, studenta doktorskih studija na Pomorskom fakultetu Kotor, studijski program Menadžment u pomorstvu i logistika, kao i izvještaj Komisije za ocjenu  doktorske disertacije u sastavu:

  • Dr Nikša Grgurević, van. prof. Univerziteta za poslovni inžinjering i menadžment, Banja Luka,
  • Dr Ranka Krivokapić, docent na Pomorskom fakultteu Kotorr Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Mimo Drašković, van.prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore,

stavlja na uvid javnosti.

Doktorska disertacija se sa izvještajem  nalazi u Univerzitetskoj i Pomorskoj biblioteci i ista se može pogledati i dati eventualne primjedbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

 

                                                                                                 

Broj posjeta : 74


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.