Interni poziv za angažovanje demonstratora
Na osnovu Odluke rektora Univerziteta Crne Gore broj 01-3472 od 6.10. 2022. godine, Pomorski fakultet Kotor raspisuje

INTERNI POZIV

Za angažovanje demonstratora

Na poslovima pružanja pomoći i podrške u realizaciji nastavnog i istraživačkog procesa na studijskim programima Pomorskog fakulteta Kotor, na određeno vrijeme od tri mjeseca u toku zimskog semestra, 4 časa sedmično, studijske 2022/23. godine, dva izvršioca.

Pravo prijave na Interni poziv imaju studenti master i doktorskih studija na studijskim programima Pomorskog fakulteta Kotor koji nisu u radnom  odnosu u statusu saradnika u nastavi na Pomorskom fakultetu Kotor.

Potrebna dokumenta su:

  • prijava (u slobodnoj formi),
  • CV kandidata,
  • potvrda o studiranju,
  • uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija sa prosječnom ocjenom,
  • uvjerenje o položenim ispitima na sadašnjem nivou studija sa prosječnom ocjenom ( za studente druge godine master studija i doktorskih studija).

Prijava sa prilozima se dostavlja  arhivi Pomorskog fakulteta Kotor  u roku od osam  dana od dana objavljivanja poziva na sajtu Pomorskog fakulteta Kotor.

Izbor kandidata se vrši  na konkurentskoj osnovi prema ostvarenom  srednjem uspjehu na prethodnim nivoima studija.

Sa angažovanim kandidatima biće  zaključeni ugovori  o izvršenju posla.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.