Doktorska disertacija/ mr Miroslav Vukičević/ Pomorski fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

POMORSKI FAKULTET KOTOR

 

 

OBAVJEŠTAVA

 

Da se doktorska disertacija pod nazivom „Metodologija smanjenja uticaja katalitičkih ostataka na trajnost prstenova sporohodnih brodskih motora“ kandidata mr Miroslava Vukičevića, upravitelja stroja iz Kotora, studenta doktorskih studija na Pomorskom fakultetu Kotor, studijski program Pomorske nauke, kao i izvještaj Komisije za ocjenu  doktorske disertacije u sastavu:

  • Dr Nikola Račić, red. prof. Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, mentor,
  • Dr Lazo Vujović, red. prof. u penziji, Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Žarko Koboević, van.prof. Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku

stavlja na uvid javnosti.

Doktorska disertacija se sa izvještajem  nalazi u Univerzitetskoj i Pomorskoj biblioteci i ista se može pogledati i dati eventualne primjedbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

 

                                                                                                 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.