Doktorska disertacija/ mr Nexhat Kapidani/ Pomorski fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

POMORSKI FAKULTET KOTOR

 

 

OBAVJEŠTAVA

 

Da se doktorska disertacija pod nazivom „ Analiza isplativosti i model primjene jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim obalnim zemljama“ kandidata mr Nexhata Kapidanija, studenta doktorskih studija na Pomorskom fakultetu Kotor, studijski program Pomorske nauke, kao i izvještaj Komisije za ocjenu  doktorske disertacije u sastavu:

  • Dr Enis Kočan, van.prof. Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore mentor,
  • Dr Edvard Tijan, van. prof. Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, komentor,
  • Dr Tatijana Dlabač, van.prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore

stavlja na uvid javnosti.

Doktorska disertacija se sa izvještajem  nalazi u Univerzitetskoj i Pomorskoj biblioteci i ista se može pogledati i dati eventualne primjedbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

 

                                                                                                 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.