Pomorski fakultet Kotor, 04.10.2018

PONOVCI 2018/19
Konsultacije iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu (ponovci) odrzace se u utorak, 16. aprila 2019. godine


Kolokvijum I iz Osnova racunarstva II na Pomorskim naukama (ponovci)

I kolokvijum iz Osnova računarstva II, za student ponovce sa odsjeka Pomorske nauke, će biti održan u utrorak, 16.04.2019. godine, u RC, sa početkom u 11 časova.


Literatura za pripremu i bodovanje iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu (ponovci)

1. Udžbenik, Milović Nikola, Zajedničko tržište i politika konkurencije, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2012.

Poglavlja 1, 2, 3, 4. Koje je potrebno spremiti za pismeni Kolokvijum

  2. Djurovic Gordana, Upravljanje razvojem i evropske integracije, 2013 godina, Skripta, koju je potrebno spremiti za Završni ispit koji će biti usmeno.

Bodovanje:  kolokvijum   (50 bodova) 7. maj 2019. u terminu koji će biti objavljen na sajtu

 Završni usmeni  ispit (50 bodova) 3. jun 2019. 10h Ekonomski fakultet kabinet 121


Kolokvijum I iz Prakticne nastave / simulatori na Nautici (ponovci)

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA DA ĆE SE PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA «PRAKTIČNA NAVIGACIJA/SIMULATORI» ODRŽATI DANA 25.03.2019. GODINE (Ponedeljak)  SA POČETKOM U 10 SATI . 

NAPOMENA:
STROGO JE ZABRANJENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA.
STUDENTI PRILIKOM PROZIVKE MORAJU DA DAJU NA UVID NEKI LIČNI DOKUMENT (INDEX, LIČNA KARTA, VOZAČKA DOZVOLA I SL.).


Kolokvijum I iz Drzanja straze na Nautici (ponovci), 29.3.2019.

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI  STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA DA ĆE SE PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA «DRŽANJE STRAŽE» ODRŽATI DANA 29.03.2019. GODINE (Ponedeljak)  SA POČETKOM U 09 45    SATI . 

NAPOMENA:
STROGO JE ZABRANJENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA.
STUDENTI PRILIKOM PROZIVKE MORAJU DA DAJU NA UVID NEKI LIČNI DOKUMENT (INDEX, LIČNA KARTA, VOZAČKA DOZVOLA I SL.).


Konsultacije iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Brodomasinstvu (ponovci) odrzace se ponedjeljkom od 10:00 do 11:30 sati, cetvrtkom od 13:00 do 14:30 sati i petkom od 12:00 do 13:30 sati.

Kolokvijum I iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Brodomasinstvu (ponovci) odrza ce u cetvrtak, 15. marta 2019. godine sa pocetkom u 14:00 sati.

Kolokvijum II iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Brodomasinstvu (ponovci) odrza ce u cetvrtak, 19. aprila 2019. godine sa pocetkom u 14:00 sati.

Kolokvijum III iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Brodomasinstvu (ponovci) odrza ce u cetvrtak, 24. maja 2019. godine sa pocetkom u 14:00 sati.

Konsultacije iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Pomorskim naukama (ponovci) odrzace se ponedjeljkom od 10:00 do 11:30 sati, cetvrtkom od 13:00 do 14:30 sati i petkom od 12:00 do 13:30 sati.

Kolokvijum I iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Pomorskim naukama (ponovci) odrza ce u cetvrtak, 15. marta 2019. godine sa pocetkom u 14:00 sati.

Kolokvijum II iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Pomorskim naukama (ponovci) odrza ce u cetvrtak, 19. aprila 2019. godine sa pocetkom u 14:00 sati.

Kolokvijum III iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Pomorskim naukama (ponovci) odrza ce u cetvrtak, 24. maja 2019. godine sa pocetkom u 14:00 sati.


Konsultacije iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu odrzace se u utorak, 5. marta 2019. godine sa pocetkom u 11:00 sati.


Iz Otpornosti materijala (BM) imaju cetiri kolokvijuma, a iz Tehnicke mehanike (PN) dva. Termini cetiri termina za kolokvijume i jedan termin za zavrsni ispit slijede ispod:

1. termin: 6.03.2019.g.

2. termin: 27.03.2019.g.

3.termin: 17.04.2019.g.

4. termin: 8.05.2019.g.

5.termin: 29.05.2019.g.

Vrijeme u 11:00h.
U naznacenim terminima studenti mogu polagati ili samo jedan po izboru, ili dva po izboru, ili tri po izboru ili, pak , sva cetiri kolokvijuma.
U tim terminima ce se obavljati i konsultacije, u cilju pripreme kolokvijuma za naredni termin.

Prof. dr Goran Culafic


Obaviještavaju se studenti ponovci da će se konsultacije iz predmeta Ekološki menadžment , Menadžment u pomorstvu, kod prof. dr Danila Nikolića održavati srijedom od 12.30 do 13.00.


Nastava iz Pomorske medicine na Nautici (ponovci), 4.3.2019.

Obaviještavaju se studenti ponovci (Nautika) da će se konsultacije i ispit iz predmeta Pomorska medicina održati kod profesorice Jasminke Anđelić u redovnom terminu nastave (svaki drugi ponedjeljak od 11 h). Prvi naredni termin dolaska proefsorice je 04. mart 2019. godine (ponedjeljak).


Konsultacije kod prof. dr Pera Vidana odrzace se u utorak, 20. i u srijedu, 21. novembra 2018. godine.

Prof. dr Pero Vidan


Konsultacije 1 iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu odrzace se u petak, 9. oktobra 2018. godine sa pocetkom u 12:00 sati.

Konsultacije 2 iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu odrzace se u u srijedu, 13. novembra 2018. godine .

Konsultacije za kolokvijum II iz Sociopsihologije pomoraca na Menadzmentu u pomorstvu (ponovci) odrzace se u utorak, 4. decembra 2018. godine sa pocetkom u 12:00 sati na Pomorskom fakultetu Kotor.

 Ispit iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu (ponovci) odrzace se u utorak, 15. i 29. januara 2019. godine sa pocetkom u 12:00 sati.

Doc. dr Rade Sarovic


Konsultacije iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Nautici odrzavace se petkom, od 12:15 do 14:00 sati.

Kolokvijum I iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Nautici  odrzace se u petak, 26. oktobra 2018. godine u 12:00 sati.

Kolokvijum II iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Nautici  odrzace se u petak, 30. novembra 2018. godine u 12:00 sati.

Kolokvijum iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Nautici  odrzace se u petak, 28. decembra 2018. godine u 12:00 sati.

Doc. dr Nikola Momčilović
Mr Milan Krivokapic


Konsultacije iz Otpora i propulzije broda na Nautici odrzavace se srijedu, od 8:15 do 10:00 sati.

Kolokvijum I iz Otpora i propulzije broda na Nautici odrzace se u srijedu, 7. novembra 2018. godine u 8:00 sati.

Kolokvijum II iz Otpora i propulzije broda na Nautici odrzace se u srijedu, 26. decembra 2018. godine u 8:00 sati.

Konsultacije iz Otpora i propulzije broda na Nautici (ponovci) odrzace se kod prof. dr Dejana Radojcica u cetvrtak, 22. novembra 2018. godine u 11:00 sati i u petak. 23. novembra 2018. godine u 10:00 sati.

Konsultacije iz Otpora i propulzije broda na Nautici (ponovci) odrzace se kod prof. dr Dejana Radojcica u cetvrtak, 6. decembra 2018. godine u 12:00 sati i u petak. 7. decembra 2018. godine u 8:00 sati.

Konsultacije iz predmeta Otpor i propulzija broda na studijskom programu Nautika (ponovci) odrzace se u cetvrtak, 21. i u petak, 22. februar 2019. godine.

Konsultacije iz predmeta Otpor i propulzija broda na studijskom programu Brodomasinstvo (ponovci) odrzace se u cetvrtak, 21. i u petak, 22. februar 2019. godine.

Prof. dr Dejan Radojčić
Mr Milan Krivokapic


Konsultacije iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu odrzavace se srijedu, od 8:15 do 10:00 sati.

Kolokvijum I iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu odrzace se u srijedu, 7. novembra 2018. godine u 8:00 sati.

Kolokvijum II iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu odrzace se u srijedu, 26. decembra 2018. godine u 8:00 sati.

Konsultacije iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu (ponovci) odrzace se kod prof. dr Dejana Radojcica u cetvrtak, 22. novembra 2018. godine u 11:00 sati i u petak. 23. novembra 2018. godine u 10:00 sati.

Konsultacije iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu (ponovci) odrzace se kod prof. dr Dejana Radojcica u cetvrtak, 6. decembra 2018. godine u 12:00 sati i u petak. 7. decembra 2018. godine u 8:00 sati.

Prof. dr Dejan Radojčić
Mr Milan Krivokapic


Konsultacije iz Termodinamike na Pomorskim naukama odrzace se u ponedjeljak, 12. novembra i 10. decembra 2018. godine.

Dr Esad Tombarević
Mr Draško Kovač


Kolokvijum I iz Sociopsihologije pomoraca na Pomorskim naukama, Nautici i Brodomasinstvu odrzace se u cetvrtak, 25. oktobra 2018. godine u 12:00 sati.

Kolokvijum II iz Sociopsihologije pomoraca na Pomorskim naukama, Nautici i Brodomasinstvu odrzace se u cetvrtak, 6. decembra 2018. godine u 12:00 sati.

Završni ispit iz Sociopsihologije pomoraca na Pomorskim naukama, Nautici i Brodomasinstvu odrzace se u srijedu, 23. januara 2019. godine u 12:00 sati.

Popravni završni ispit iz Sociopsihologije pomoraca na Pomorskim naukama, Nautici i Brodomasinstvu odrzace se u srijedu, 6. februara 2019. godine u 12:00 sati.

Prof. dr Stevo Popović


Konsultacije iz Prakticne navigacije - simulatori na Nautici odrzace se u utorak, 23. oktobra 2018. godine sa pocetkom u 10:00 sati u nautickom transas simulatoru.

Kolokvijum I iz Prakticne navigacije - simulatori na Nautici odrzace se u utorak, 30. oktobra 2018. godine sa pocetkom u 10:00 sati u nautickom transas simulatoru.

Konsultacije iz Prakticne navigacije - simulatori na Nautici odrzace se 17., 18. i 19. decembra 2018. godine sa pocetkom u 15:00 sati u nautickom Transas simulatoru.

Kolokvijum II iz Prakticne navigacije - simulatori na Nautici odrzace se u četvrtak, 20. decembra 2018. godine sa pocetkom u 15:00 sati u nautickom Transas simulatoru.

Prof. dr Milorad Raskovic
mr Igor Stanovic
Ivan Mrakovic


Konsultacije i nastava iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu odrzace se cetvrtkom u terminu od 9:15 do 12:00 sati.

Kolokvijum I iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu odrzace se u petak, 2. novembra 2018. godine sa pocetkom u 12:00 sati.

Doc. dr Senka Sekularac Ivosevic


Kolokvijum I iz Fizičkog jezika I na Brodomašinstvu odrzace se u srijedu, 14. novembra 2018. godine sa pocetkom u 12:15 sati u sali skole Savo Ilic.

Doc. dr Danilo Bojanić


Konsultacije iz Ekonomike brodarstva na Nautici odrzace se u utorak, 13. novembra 2018. godine sa pocetkom u 13:00 sati.

dr Ranka Krivokapić


Konsultacije u vezi kolokvijuma I i ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama odrzace se u ponedjeljak, 19. novembra 2018. godine u 9:00 sati. KASNIJE PRIJAVE NECE SE RAZMATRATI!

Prof. dr Milorad Raskovic
mr Igor Stanovic
Ivan Mrakovic


Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu odrzace se 19. decembra 2018. godine u 12:15 sati.
Zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu odrzace se 16. januara 2019. godine u 12:15 sati.
Popravni zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu odrzace se 30. januara 2019. godine u 12:15 sati.
Teoretski ispit za ponovce za BRODOMASINCE odrzace se 30. januara 2019. godine u 12:15 sati.

Pavle Malovic


Polaganje dva od cetiri kolokvijuma iz Otpornosti materijala na Pomorske nauke (ponovci) odrzace se u srijedu, 12. decembra 2018. godine sa pocetkom u 14:15 sati. Tada ce se napraviti i dogovor sa studentima vezano za naredne termine polaganja kolokvijuma.

Termini za polaganja ispita iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama (ponovci) su srijeda, 19. decembar 2018. godine u 14:15 sati i srijeda, 26. decembar 2018. godine u 12:15 sati, kao i srijeda, 16. januar i 30. januar 2019. godine u 9:00 sati.

Kolokvijumi i ispiti iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama (ponovci) odrzce se u srijedu, 16. januara 2018. godine sa pocetkom u 9:00 sati. Studenti mogu polagati bilo koji, ukljucujuci i sva cetiri kolokvijuma.

Prof. dr Goran Culafic