Pomorski fakultet Kotor, 06.11.2019

Teme za specijalistički radObavještavaju se studenti specijalističkih studijskih programa Pomorske nautike i Menadžment u pomorstvu da se mogu obratiti za temu za specijalistički rad prodekanu za nastavu, prof. dr Mileni Dževerdanović Pejović na e-mail pfkprodekan@ucg.ac.me ili prodekanu za razvoj i inovacije, doc. dr Tatijani Dlabač na e-mail tanjav@ucg.ac.me.

Da bi student dobio termin za konsultacije za izradu specijalističkog rada neophodno je da pošalje mejl na jednu od gore navedenih adresa, u kojem će između ostalog navesti: ime i prezime, broj indeksa, studijski program i broj telefona.

 

Broj posjeta : 210