Pomorski fakultet Kotor, 08.12.2019

PONOVCI - Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)U prilogu su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem), održanog dana 06.12.2019. godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 30