Pomorski fakultet Kotor, 31.01.2020

Važno obavještenje za studente master studija, drugi dioObavještavaju se studenti master studija koji su uradili svoj master rad da isti mogu predati i odbraniti  u toku ljetnog semestra studijske 2019/20. godine, ukoliko ispune sve uslove predviđene Pravilima studiranja.

Predaja master rada na ocjenu se vrši u skladu sa formularom koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja, u kojem se nalazi i obavezna etička izjava.

Formular je potrebno popuniti elektronski, u dva primjerka  i sa master radom u dovoljnom broju primjeraka i  svim prilozima predati arhivi Fakulteta.

POSEBNA NAPOMENA: Obavještenje se odnosi na studente koji su regulisali svoj status i platili naknadu za studiranje.

 

                                                                     POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                                                    MASTER STUDIJE

Dokumenti

Broj posjeta : 113