Pomorski fakultet Kotor, 30.03.2020

Teme za završne i specijalističke radoveObavještavaju se studenti završne godine primijenjenih studijskih programa Nautike i Brodomašinstva, kao i studenti specijalističkih studijskih programa Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu, da se mogu obratiti za temu za završni, odnosno specijalistički rad prodekanu za nastavu, prof. dr Mileni Dževerdanović Pejović na e-mail pfkprodekan@ucg.ac.me ili prodekanu za razvoj i inovacije, prof. dr Tatijani Dlabač na e-mail tanjav@ucg.ac.me.

Student treba da pošalje mejl na jednu od gore navedenih adresa, u kojem će između ostalog navesti: ime i prezime, broj indeksa, studijski program i broj telefona.

Broj posjeta : 56