Pomorski fakultet Kotor, 25.05.2020

Važno obavještenje vezano za školarinu za ljetnji semestar studijske 2019/2020 godineNa prijedlogu Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore koji je Upravnom odboru podnijeo Inicijativu za produženje roka za uplatu preostale rate školarine za tekuću studijsku godinu, usljed novonastale situacije izazvane pandemijom Korona virusa, uplatu druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2019/20. godine student može obaviti najkasnije do 1. juna 2020. godine. 

Studenti su obavezni dostaviti: 

  • - indeks i 
  • - dokaz o uplati

uplatnica pored ličnih podataka studenta ,treba da sadrži broj indeksa ,nivo studija (osnovne,specijalističke,magistarske) kao i jedinstveni studentski kod (JSK) koji se može dobiti u studentskoj službi,a unosi se na uplatnici gdje stoji poziv na broj odobrenja.

Žiro račun Pomorskog fakulteta 510-227-38. 

Link ka prethodnom obavještenju vezanom za uplatu školarine.

Broj posjeta : 383