Pomorski fakultet Kotor, 15.07.2020

Obavještenje u vezi uplate školarine za školsku 2019/20. godinuObaviještavaju se studenti Pomorskog fakulteta Kotor koji nijesu izmirili školarinu po odluci Upravnog  odbora Univerziteta Crne Gore,   broj: 02-112 od 7.04. 2020.godine,  a odnosi  se na plaćanje  školarine  zaključno  sa  1.06.2020.godine  da, ukoliko ne izmire školarinu za tekuću studijsku  godinu, neće steći  pravo  prijave  ispita za  redovni  ispitni septembarski rok.

Strani studenti mogu izvršiti plaćanje školarine putem  instrukcije za inostrano plaćanje koju mogu preuzeti sa sajta Pomorskog fakulteta Kotor.

 

Potvrdu o uplaćenoj školarini treba poslati na e-mail:

 

jtarle@ucg.ac.me za studijske programe - Brodomašinstvo, Menadžment u pomorstvu i  Menadžment u pomorstvu i logistika,

 

tnada@ucg.ac.me  za studijske programe - Nautika i pomorski saobraćaj, Pomorska elektrotehnika, Nautika i Pomorske nauke.

 

Napomena: Potrebno je naglasiti da je uplata za Pomorski fakultet Kotor.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 332