Pomorski fakultet Kotor

Master studije na Pomorskom fakultetu Kotor
U skladu sa licencom, i odlukom Senata UCG broj studenata koji se može upisati na master studije Pomorskog fakulteta Kotor je po 45 na oba modula: Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu i logistika (eng. MSc).

Studije su besplatne.

Jednaka prava za naše studente, kao i strance.

Dužina trajanja master studija: dvije godine, broj kredita: 120 ECTS

 

Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske studije Pomorske nauke imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita (BSc Nautika i pomorski saobraćaj, BSc Brodomašinstvo, BSc Pomorska elektrotehnika i ostale srodne osnovne studije, po vertikali.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na Master akademske studije Menadžment u pomorstvu i logistika imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita (BSc Menadžment u pomorstvu i logistika, i ostale srodne osnovne studije, po vertikali.

 

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, Univerzitet Crne Gore će organizovati isključivo elektronsko prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na nove dvogodišnje budžetske master studije, uz obavezu slanja originalnih dokumenata putem pošte.

 

Povezane objave:

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=10&objava_id=86832 

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1273&objava_id=87961 

 

Raspored polaganja prijemnih ispita za upis na dvogodišnje master akademske studije Pomorskog fakulteta Kotor

Dokumenti

Broj posjeta : 2491