Pomorski fakultet Kotor, 11.09.2020

Mauro Petranović - magistarski rad na uvid javnostiPomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 27. st. 4. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad »Modeliranje automobilskog Supply Chain-a« Maura Petranovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid  javnosti.

 

Eventualne primjedbe na master rad podnose se  Pomorskom fakultetu Kotor u roku od  7  dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

 

 

 

                                                      POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                 POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE

                                                                        STUDIJE

Broj posjeta : 49