Pomorski fakultet Kotor, 14.09.2020

Upis u studijsku 2020/21. godinuZa upis je potrebno :


1. Indeks,
2. Jedan pnjavni list ( SV-20 obrazac)
3. Uplata na žiro račun Pomorskog fakulteta 510-227-38 na ime
školarine u iznosu od 250 e po sremcstru (38x8,33) za
samofinansirane studente. Prilikom uplate studenti su dužni pored
ličnih podataka na uplatnici i unesu i svoj jedinstveni studentski
kod (JSK) koji se nalazi na obrascu Pnjavni list ili se može dobiti
u studentskoj službi.
4. Ponesenom Odlukom SOPFK ,da je preporuka da se izvrši uplata
na žiro račun 510-89423-73, svrha uplate - Studentski
samodoprinos u iznosu od 4 €.
5. Uplata ličnog osiguranja kod osiguravajuće kuće po želji.

Broj posjeta : 210