Pomorski fakultet Kotor, 16.09.2020

Polazna istraživanja/ mr Ana Radulović/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Da će mr Ana Radulović javno braniti polazna istraživanja u okviru prijavljene doktorske disertacije pod nazivom “Humanocentričan model jedinstvenog prozora u pomorstvu za potrebe luke u razvoju ”.

Kandidat će svoje izlaganje obaviti pred Komisijom za ocjenu podobnosti teze i kandidata u sastavu:

  • dr Veselin Drašković, redovni profesor Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore,
  • dr Mimo Drašković, van.prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor,
  • dr Senka Šekularac Ivošević, Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore.

 

Javna odbrana će biti održana u četvrtak, 24. septembra 2020. godine, sa početkom u 10.30h u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                 POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                                       DOKTORSKE STUDIJE

     

Broj posjeta : 55