Pomorski fakultet Kotor, 16.09.2020

Polazna istraživanja/ mr Radmila Gagić/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Da će mr Radmila Gagić javno braniti polazna istraživanja u okviru prijavljene doktorske disertacije pod nazivom “Istraživanje uticaja kruzer brodova na koncentraciju suspendovanih čestica u Kotorskom zalivu”.

Kandidatkinja će svoje izlaganje obaviti pred Komisijom za ocjenu podobnosti teze i kandidata u sastavu:

  • Dr Dževad Bibić, redovni profesor Mašinskog fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
  • Dr Danilo Nikolić, redovni profesor Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Vladimir Jovanović, docent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Javna odbrana će biti održana u petak, 25. septembra 2020. godine, sa početkom u 10.00h u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

Odbrani se može pristupiti i putem ZOOM aplikacije: 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74559069215?pwd=enhTeDgzN1hUWGFxKzcwTzJlUTZ4QT09

 

Meeting ID: 745 5906 9215

Passcode: Kotor

 

                                                                                        POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                                                                  DOKTORSKE STUDIJE

Broj posjeta : 57