Pomorski fakultet Kotor, 17.09.2020

Javna odbrana magistarskog rada/ Slavica Drašković/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

1. Kandidat Slavica Drašković javno će braniti magistarski rad „Kontrolni mehanizmi smanjenih rizika na polju finansija i računovodstva u lukama nautičkog turizma i slobodnim zonama“ dana18.09. 2020.  godine (petak), sa početkom u 9,00 časova.

 

2. Javna odbrana će se održati u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

 

3. Kandidat  će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta dana 21.02.2020. godine u sastavu:

 

- Prof.dr Veselin Drašković, Pomorski fakultet, Kotor, predsjednik,

- Doc.dr Senka Šekularac Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, član,

- Prof.dr Mimo Drašković, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

 

 

 

Kotor, 17.09.2020. godine 

                                                                             Pomorski fakultet Kotor

                                                                         Postdiplomske magistarske studije

 

Broj posjeta : 82