Pomorski fakultet Kotor, 22.09.2020

Termin polaganja ispita iz predmeta Tehnička mehanika i Otpornost materijala (za studente završne godine sa jednim neprijavljenim i nepoloženim ispitom)Obaviještavaju se studenti završne godine kojima je preostao jedan nepoložen ispit iz predmeta Tehnička mehanika i Otpornost materijala da će se ispit održati na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore dana 25. septembra u 10 h, sala 211.

 

Broj posjeta : 72