Pomorski fakultet Kotor, 24.09.2020

Raspored predavanja i način organizovanja nastave u zimskom semestru studijske 2020/21. godinePoštovani studenti,

 

Obaviještavaju se studenti Pomorskog fakulteta Kotor da će nastava za zimski semestar 2020/21. godine, u skladu sa akademskim kalendarom Univerziteta Crne Gore, na Pomorskom fakultetu Kotor početi dana 28. septembra 2020. godine.

Radi trenutne epidemiološke situacije, odnosno Covid 19 virusa, nastava će se izvoditi kombinovano uz mogućnost konsultacija na Fakultetu uz poštovanje higijenskih mjera, distance i obaveznog nošenja maski.

Nastava u amfiteatru se izvodi u grupi do 20 studenata u skladu sa grupama datim u rasporedu časova.

Nastava u ostalim učionicama i računskom centru se izvodi u grupama od po 10 odnosno  15 u računskom centru.

Cilj Uprave Fakulteta je da se očuva zdravlje nastavnika i studenata, i zato smo gledali da uz ograničenje kapaciteta izvodimo nastavu uz poštovanje mjera Nacionalnog koordinacionog tijela, te ostajemo slobodni da sve dalje mjere i odluke donosimo u zavisnosti od dalje epidemiološke situacije.

Nastava za studente prve godine realizuje se u vidu blok časova tako da čas traje 30 minuta. Nastavu u prostorijama fakulteta organizuje se po grupama. Nastava se snima i postavlja na moodle platformu. Student je dužan da zna broj indeksa i imejl nalog pomoću kojeg će pratiti online dio nastave. Predviđeno je da se grupe mijenjaju tako da grupa koja prati nastavu uživo, naredne sedmice prati nastavu online. Studenti će biti obaviješteni o načinu realizovanja laboratorijskih i računskih vježbi od strane predmetnih nastavnika.

Online platforma koja se koristi za izvođenje nastave, prema preporuci Univerziteta Cre Gore je veoma napredna BigBlueButton, koja omogućuje da se vodi evidencija o broju studenata koji prate nastavu, te da se nastava snima.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1029/objava/84114-novi-alat-za-video-konferencije-na-platformi-za-daljinsko-ucenje.

Molimo studente prve godine studija da se registruju i verifikuju svoje adrese u skladu sa instrukcijama  koje su dobili putem elektronske pošte. Studenti prate nastavu prema rasporedu koji  je istaknut na sajtu, bilo da se nastava izvodi uživo ili online. Mole se studenti da redovno prate informacije koje se nalaze na sajtu fakulteta gdje će predmetni nastavnici i rukovodioci studijskih programa postavljati sve dodatne informacije vezane za nastavu.

Link: https://www.ucg.ac.me/pfkotor

Takođe, PFK će pripremiti posebne informativne prezentacije ili BBB konferencije tokom prve nedjelje nastave kako bi svim studentima omogućili lakše uključivanje u nastavni proces.

Nastava za studente druge i treće godine izvodi se online uz to da se praktične vježbe i laboratorija izvode i na fakultetu u manjim grupama o čemu će obavještenje sačiniti predmetni nastavnik.

Kolokvijumi se mogu organizovati online , a završni ispiti na Fakultetu.

Još jednom napominjemo da smo dali maksimum da se nastava realizuje uz postojeće prostorne kapacitete i da ćemo koristiti maksimalnu tehničku , ali i ljudsku podršku . Zato, od vas, dragih naših studenata,  tražimo strpljenje,  ali i poštovanje nastavnog osoblja, i vaših  kolega, na način da poštujete higijenske mjere i držite preporučenu distancu. Molimo vas da se ne okupljate u holu fakultetskih prostorija, ispred studentske službe, kabineta i formirate grupe, već nakon završenog predavanja pojedinačno napustite učionicu i zgradu. Ostanite kod kuće ukoliko osjećate bilo koji od simptoma aktuelne infekcije. Sačuvajte sebe i svoje kolege, svoje profesore.

Srećan početak nastave želi vam Pomorski fakultet Kotor!

 

Dekanat Pomorskog fakulteta Kotor

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 5541