Pomorski fakultet Kotor, 16.10.2020

Važno obavještenje za studente ponovceObaviještavaju se studenti ponovci da će zaostale ispite polagati u semestru prema starom planu  i programu (tabela ponovci).

Konsultacije , predispitne provjere znanja i ispite polažu u skladu sa dogovorom sa predmetnim nastavnikom na Pomorskom fakultetu Kotor. Ukoliko je nastavnik van Pomorskog fakulteta Kotor, na sajtu će biti istaknuto obavještenje o datumu dolaska profesora i držanja konsultacija i/ili ispita.

Nastavu iz predmeta koji postoje na novim studijskim programima stari studenti mogu pratiti sa redovnim studentima, prema rasporedu koji je dat na sajtu (link). 

U slučaju potrebe korišćenja DL platforme svoje korisničke podatke mogu preuzeti putem sistema za preuzimanje korisničkih podataka za studente Univerziteta Crne Gore 
Nakon preuzimanja korisničkih podataka potrebno  je da listu prijavljenih predmeta pošalju sistem administartoru Pomorskog fakulteta Kotor Ani Babović, na mail adresu ana.ba@ucg.ac.me

 

Dokumenti

Broj posjeta : 778