Pomorski fakultet Kotor, 03.11.2020

Magistarski rad/ Kristina Laptalo/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će  Kristina Laptalo  javno braniti svoj magistarski rad „Istraživanje razvoja brodova i pomorskih destinacija za kružna putovanja morem u funkciji povećanja efikasnosti“ pred Komisijom za odbranu u sastavu:

  • dr Romeo Meštrović, predsjednik,
  • Dr Drago Šerović, član,
  • dr Branislav Dragović, mentor.

Javna odbrana će se održati dana  7. novembra 2020. godine, subota , sa početkom u 11.30 časova u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                                    Pomorski fakultet Kotor

                                                                         Postdiplomske magistarske studije

 

Broj posjeta : 90