Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/ Tijana Đurović/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će Tijana Đurović, javno braniti svoj magistarski rad „Primjena ekonomskog modeliranja u Jadranskim morskim lukama: Koper, Rijeka i Bar“ pred Komisijom za odbranu u sastavu:

  • dr Mimo Drašković, prdsjednik,
  • dr Senka Šekularac Ivošević, član.
  • dr Veselin Drašković, mentor.

Javna odbrana će se održati dana 9.  novembra 2020. godine, ponedjeljak, sa početkom u 11.00 časova u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                                    Pomorski fakultet Kotor

                                                                         Postdiplomske magistarske studije

 

Broj posjeta : 136