Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje za ponovce - predmeti kod prof. dr Jelena Nikčević
Obavijestavaju se studenti (ponovci) da ce se prvi kolokvijum iz predmeta Plovidbeno prava, Pomorske havarije i osiguranje (Nautika), Pomorsko pravo (Brodomasinstvo), Pomorsko pravo, Pomorsko osiguranje (Menadzmet u pomorstvu) odrzati dana 2.12.2020 u prostorijama Fakulteta. U cilju udovoljavanja zahtjevima novonastale situacije, a u cilju preciziranja satnice dolaska, najljubaznije bih Vas zamolila da najavite svoj dolazak  na mail jelenag@ucg.ac.me.

Broj posjeta : 195