Pomorski fakultet Kotor, 08.12.2020

Obavještenje za studente u vezi završnih ispita u januarskom rokuObaviještavaju se studenti koji su usljed posledica obolijevanja od koronavirusa ili propisane samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za kolokvijume, da će dodatni kolokvijum moći da polažu u okviru redovnog završnog ispita u januarskom roku, u prvom ispitnom terminu. Studenti su dužni da dostave rezultat testa ili potvrdu o samoizolaciji prodekanu za nastavu, najkasnije do 07. januara 2021. godine na email pfkprodekan@ucg.ac.me.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 263