Pomorski fakultet Kotor, 21.12.2020

Prevoz opasnih i specijalnih tereta morem, termin popravnog II kolokvijumaPopravni kolokvijum II iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem), studije Nautika, za studente ponovce održaće se 22.12.2020. godine (utorak) u 11:00 sati u učionici M3.

Broj posjeta : 54