Pomorski fakultet Kotor

Otpornost materijala i Tehnička mehanika, izmjena termina kolokvijuma za studente ponovce
Termini za polaganje kolokvijuma iz Tehničke mehanike i Otpornosti materijala za studente ponovce su:

  • srijeda, 13.01.2021.
  • srijeda, 20.01.2021. i
  • srijeda, 06.02.2021. godine

U navedenim terminima studenti mogu polagati sve kolokvijume. Satnica polaganja će biti naknadno objavljena.

Broj posjeta : 138