Pomorski fakultet Kotor, 10.04.2018

Kolokvijum I iz Zastite mora i zivotne sredine na Brodomasinstvu 

Poštovane kolege,
U nastavku slijedi raspored I kolokvijuma iz predmeta Zaštita mora i životne sredine:

I grupa - parni brojevi indexa - 12:25 - 12:55
II grupa - neparni brojevi indexa - 13:00 - 13:30

I kolokvijum će se održati u Računarskom centru. Molimo Vas da ponesete sa sobom index ili neki identifikacioni dokument. Takođe, naglašavamo da je upotreba mobilnih telefona i nastavnih materijala strogo zabranjena.

S poštovanjem

mr Radmila Gagic