Pomorski fakultet Kotor, 25.12.2017

Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na NauticiKolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Nautici odrzace se u cetvrtak, 28. decembra 2017. godine sa pocetkom u 14:30 sati u racunarskom centru Pomorskog fakulteta Kotor.
Kolokvijum ce se raditi u grupama od po 35 studenata sa razmakom od 15 minuta. Nakon elektronskog dijela, pristupa se pismenom dijelu ispita prema ustaljenom kriterijumu.
Studenti su obavezni sa sobom donijeti identifikacioni dokument.