Pomorski fakultet Kotor, 03.11.2017

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Nautici Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Nautici odrzace se u petak, 10. novembra 2017. godine sa pocetkom u 9:00 sati.