Pomorski fakultet Kotor, 23.11.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih agencija na NauticiRezultati kolokvijuma I iz Pomorskih agencija na Nautici dati su na oglasnoj tabli.