Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija
Upis za studente koji NISU prijavili ispite u dodatnom avgustovskom ispitnom roku.

Upis za studente koji nisu prijavili ispite u dodatnom avgustovskom ispitnom roku biće održan od 04. septembra 2017. do 15. septembra 2017. godine u studentskoj službi Pomorskog fakulteta Kotor od 9 do 12 sati.

Za upis je potrebno donijeti

 

 1. Indeks;
 2. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac);
 3. Dokaz o uplati (uplatnica) studentskog samodoprinosa na žiro račun SOPF: 510-89423-73, svrha uplate: Studentski samodoprinos; Iznos uplate je 4.00 €;
 4. Dokaz o uplati (uplatnica) za samofinansirajuće studente u iznosu od 250.00 € za školarinu za zimski semester studijske 2017/18. godine (obavezno upisati ime i prezime i u dijelu poziva na broj unijeti broj indeksa sa godinom upisa i studijskim programom) na broj žiro računa fakulteta: 510-227-38.

Upis za studente koji SU prijavili ispite u dodatnom avgustovskom ispitnom roku.

 


Studenti koji polažu ispite u dodatnom avgustovskom ispitnom roku studijske 2016/17. godine, treba da izvrše upis u drugu, odnosno treću godinu (ili izvršiti obnovu iste) u studentskoj službi Pomorskog fakulteta Kotor po sljedećem rasporedu:

 

 • Nautika Kotor, Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu Kotor – utorak, 19. septembra 2017. godine u terminu od 9 do 12 sati.
 • Nautika Kotor, Pomorske nauke, Menadžment u pomorstvu Kotor – srijeda, 20. septembra 2017. godine u terminu od 9 do 12 sati.
 • Nautika Kotor i Brodomašinstvo Kotor  – četvrtak, 21. septembra 2017. godine u terminu od 9 do 12 sati.
 • Nautika Kotor i Brodomašinstvo Kotor – petak, 22. septembra 2017. godine u terminu od 9 do 12 sati.
 • Nautika Bar, Brodomašinstvo Bar, Menadžment u pomorstvu Cetinje – petak, 22. septembra 2017. godine u terminu od 12 do 15 sati.

 

Za upis je potrebno donijeti:

 

 1. Indeks;
 2. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac);
 3. Dokaz o uplati (uplatnica) studentskog samodoprinosa na žiro račun SOPF: 510-89423-73, svrha uplate: Studentski samodoprinos; Iznos uplate je 4.00 €;
 4. Dokaz o uplati (uplatnica) za samofinansirajuće studente u iznosu od 250.00 € za školarinu za zimski semester studijske 2017/18. godine (obavezno upisati ime i prezime i u dijelu poziva na broj unijeti broj indeksa sa godinom upisa i studijskim programom) na broj žiro računa fakulteta: 510-227-38.

 

Napomena: U slučaju spriječenosti da lično obavi upis, student je dužan da o tome obavijesti studentsku službu u pisanoj formi najkasnije do 25. septembra 2017. godine, kao i da dokumentuje razloge spriječenosti u skladu sa pravilima studiranja. Bilo kakvi naknadni zahtjevi neće biti razmatrani! Zbog neizvršavanja obaveza preuzetih Ugovorom o studiranju (član 146 Statuta Univerziteta Crne Gore), student može biti ispisan sa Univerziteta!Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.