Pomorski fakultet Kotor

Održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku
Praktična nastava (laboratorijske vježbe) iz predmeta Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II na akademskom studijskom programu Pomorska elektrotehnika realizovana je u Laboratoriju za elektrotehniku Pomorskog fakulteta Kotor.

Tokom realizacija vježbi, studentima su objašnjene bezbjedonosne mjere pri radu s naizmjeničnom električnom strujom. Izvedena su osnovna mjerenja na električnim kolima naizmjenične struje prema datim uputstvima (korišćeni su analaogni i digitalni unimjer i strujna kliješta).

Studenti su imali priliku da se upoznaju osnovne djeove transformatora, kao i vrste i oznacavanja kablova. Upoznali su se s osnovnim elektronskim komponentama.

Studentima su objasnjene tehnike lemljenja i imali su za vjezbu odlemiti i zalemiti neki element sa ploce.

Održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku [3.5.2018.]

Održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku [8.5.2018.]

Održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku [14.5.2018.]

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.