Pomorski fakultet Kotor, 24.12.2017

Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 27.12.2017.POMORSKI FAKULTET

Brodomasinstvo

Obavještenje

Za studente koji poažu popravne kolokvijume iz  Tehničke mehanike

 

 Popravni kolokvijumi, 1. i/ili 2. i/ili 3. i/ili 4.  iz Tehničke mehanike će se održati u SRIJEDU 27.12.2017. g.  sa pocetkom u 10:00h.

Na svakom kolokvijumu studenti mogu popravljati ili samo jedan zadatak ili oba zadatka.

 

Na kolokvijumu:

  • Literatura nije dozvoljena. Dozvoljeno je imati list A4 formata sa formulama bez zadataka,
  • Identifikacioni dokument je obavezan,
  • Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, čak i kao kalkulatora,
  • Papir ne treba donositi.

                                                                                                                  Predmetni nastavnik,  Kotor   24.12.2017. g.                                                                                                      Prof. dr Goran Ćulafić